Değerlerimiz

men-1979261_1920 (1)

Kalite Politikamız

Yerine getiremeyeceğimiz vaatler vermeyiz, söz ve taahhütlerimizi mutlaka hayata geçirir ve işlem aşamalarından mutlaka müşterimizi sipariş durumlarından haberdar ederiz. DEHA KOMPRESÖR de her birey, itibarımızı koruma ve yükseltme bilinciyle hareket eder. Markamız ile çalışan, ürün veya hizmetlerimizden satın alan müşterilerimiz doğru seçimlerimizle ve yaptığımız işe hakim çalışmalarımızla hiçbir sorun yaşamayacakları güvenini hissederler.

İşimizi en iyi şekilde yapmamızı sağlayacak insan kaynağına, teknik bilgiye ve donanıma sahibiz.
Global anlamda kabul görmüş en iyi uygulamalar ve inisiyatiflerle rekabet gücümüzü artırır, sektörümüzde örnek teşkil ederiz. İş sunum ve servis hizmetlerimizle fark yaratmaktayız.

Dinamik Takım

Çalışanlarımız, müşterilerimiz, bayilerimiz, servislerimiz, tedarikçilerimiz ile ilişkilerimizi süreklilik, karşılıklı güven ve dürüstlük esası temeline dayalıdır.

Tam müşteri memnuniyeti amaçlı çalışırız. Hedeflerimizi yüksek tutar ve işimizi yaparken nihai amacımızı aklımızdan çıkarmayız. Büyük resmi görür, sorumluluk alır, sonuca giden yolda yüksek motivasyonla çalışırız. Şirketimizin stratejisini ve yönünü bilir, aldığımız her karar ve aksiyonda bunu dikkate alırız.

startup-594090_1920
business-3152586_1920

Satın Alma

Satış, satın-alma gibi tüm ticari ilişkilerimizde etik kurallar ve yasalar çerçevesinde, adil, karşılıklı yarar sağlama amacına yönelik, iyi niyet ve anlayış prensibiyle hareket ederiz. Sektörümüzün gelişimi ve ülkemizin kompresör sektöründeki büyük gelişimini tüm Dünya’ya duyurulması için çaba sarf ederiz.

Dünyanın geleceğine karşı sorumlu olduğumuzun farkındayız. Tüm iş süreçlerimizde ve sosyal hayatımızda, çevreye duyarlılık temel prensibimizdir. Üretim ve hizmet süreçlerimizde tüm kararlarımızı, sonuçlarının çevreye olan etkisini değerlendirerek veririz.